Historia naszej pasieki rodzinnej

 

W 1933 roku dziadek Michała, Jan Bartkowiak przywiózł pierwsze dwa roje z Tomiczek. Niedługo potem, w 1936 roku Jan został pierwszym prezesem Koła Pszczelarskiego w Dopiewie. Dwa lata później hodowlę pszczół rozpoczął jego brat, Stanisław. Po II Wojnie Światowej, w 1946 roku pszczołami zainteresował się również brat Stefan. Hodowla pszczół, prowadzona wspólnie przez braci Jana i Stanisława, nabierała rozpędu. Od 1950 do 1956 roku pasieka była wywożona do Smolar na zbiór miodu wrzosowego. Wraz z rokiem 1958 w pasiece rozpoczęto produkcję mleczka pszczelego. Dziadek miał wtedy 70 uli, a jego brat 90. W 1960 roku bracia przystąpili do Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Specjalizowali się w hodowli linii Lechitka.

Tymczasem czterej synowie Jana: Ryszard, Stanisław, Henryk i Jan od najmłodszych lat pomagali przy pszczołach i nabywali wiedzę praktyczną. W 1977 roku ojciec Michała, Ryszard, zdał egzamin państwowy i uzyskał tytuł mistrza pszczelarza. Zajął się zawodowo pszczelarstwem wraz z młodszym bratem - Stanisławem. Wspólnie z ojcem - Janem prowadzili pasiekę. Pasieka rozrastała się i w czasach swojego rozkwitu liczyła ponad 80 uli.

Na świat przyszły wnuki, które bardzo szybko zaczęły poznawać świat i kreatywnie wcielać w życie kolejne rozdziały "Wielkiej Przygody". Bawiły się w Indian, rycerzy, łuczników, traperów, kosmitów, podejmowały wyprawy "w nieznane". Pomagały również przy pszczołach. Dziadek Jan miał rękę i serce tak do zwierząt, jak i do ludzi. Wnuki go uwielbiały, bo był serdeczny i otwarty. Zabierał Michała na przejażdżki rowerem po okolicy. "Dziadek był najlepszy!". Na zdjęciu obok znajduje się Dziadek Jan z wnukami, siedzący przed domem w którym teraz mieszkamy.

Ule tworzące pasiekę Bartkowiaków były ustawione blisko Konarzewa w kilku pasieczyskach. Kilka z nich istnieje do dziś i nadal je użytkujemy.

W 2011 roku opiekę nad kilkoma ulami Bartkowiaków objął Michał. Dokupił nowe rodziny, wyszukał nowe pasieczyska. Obecnie pasieka jest zarejestrowana u Powiatowego Weterynarza pod numerem: 302171711. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.